top of page
Zoeken
  • Foto van schrijvermoussa touzani

Wat moet een vastgoedmakelaar weten over asbest?

Bijgewerkt op: 26 sep. 2023deze afbeelding bevat de titel van een blogpost die gaat over wat een vastgoedmakelaar moet weten over asbest
Wat moet een vastgoedmakelaar weten over asbest

Als vastgoedmakelaar is het van vitaal belang om goed geïnformeerd te zijn over positieve asbestattesten en alle aspecten die ermee gepaard gaan. Dit begrip stelt je in staat om klanten effectief te adviseren en hen te begeleiden bij vastgoedtransacties waarbij asbest betrokken is.

Eerst en vooral wordt er een ondescheid gemaakt tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest.

Hechtgebonden Asbest: Hechtgebonden asbest verwijst naar asbestvezels die stevig zijn verankerd in een bindmiddel, zoals cement, lijm, gips of andere materialen. In deze toestand zijn de vezels minder vatbaar voor het vrijkomen in de lucht en vormen ze minder direct gevaar voor de gezondheid, zolang ze niet worden verstoord. Hechtgebonden asbest komt vaak voor in bouwmaterialen zoals asbestcementplaten, asbestdakbedekking, asbestvloertegels en asbestisolatieplaten. Bij hechtgebonden asbest is het risico op blootstelling en vrijkomen van vezels laag, zolang de materialen in goede staat verkeren en niet beschadigd zijn. Wanneer hechtgebonden asbest echter wordt bewerkt, gesneden, geschuurd of anderszins verstoord, kunnen de vezels loskomen en een gezondheidsrisico vormen.

Niet-Hechtgebonden Asbest:

Niet-hechtgebonden asbest verwijst naar asbestvezels die niet stevig zijn gebonden aan andere materialen en gemakkelijker kunnen worden vrijgegeven in de lucht. Deze vezels zijn meestal losser en kunnen worden gevonden in isolatiemateriaal, spuitasbest, en asbestvullingen rond leidingen en verwarmingsapparaten. Niet-hechtgebonden asbest heeft een hoger gezondheidsrisico omdat de vezels gemakkelijker kunnen vrijkomen en worden ingeademd. Het inademen van deze vezels kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals asbestose, longkanker en mesothelioom.

Belangrijke Opmerking:

Zowel hechtgebonden als niet-hechtgebonden asbest kunnen gezondheidsrisico's met zich meebrengen als ze worden verstoord en vezels worden vrijgegeven in de lucht. Daarom is het van groot belang om zowel hechtgebonden als niet-hechtgebonden asbestmaterialen veilig te behandelen, vooral bij renovaties of sloopwerkzaamheden. Als je vermoedt dat er asbest in een gebouw aanwezig is, is het raadzaam om een erkende asbestdeskundige in te schakelen voor een grondige beoordeling en eventuele noodzakelijke stappen voor verwijdering of beheer. Verschillende Soorten Asbest: Er zijn verschillende soorten asbest die in bouwmaterialen kunnen voorkomen, zoals chrysotiel (wit asbest), amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), anthofylliet, tremoliet en actinoliet. Elk type asbest heeft unieke eigenschappen en risico's voor de gezondheid. Wit asbest is het meest voorkomende type en wordt vaak aangetroffen in huizen en commerciële gebouwen.

Gezondheidsrisico's: Het is van essentieel belang om klanten te informeren over de gezondheidsrisico's die gepaard gaan met blootstelling aan asbestvezels. Inademing van deze vezels kan ernstige en vaak dodelijke ziekten veroorzaken, waaronder asbestose, longkanker en mesothelioom. Het is van vitaal belang om potentiële kopers en verkopers bewust te maken van deze risico's, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Methoden voor Verwijdering: Als een positief asbestattest wordt ontvangen, is het noodzakelijk om te begrijpen welke stappen moeten worden genomen voor verwijdering. Er zijn twee hoofdmethoden voor asbestverwijdering: encapsulatie en verwijdering.

  1. Encapsulatie: Bij deze methode worden asbesthoudende materialen afgedekt met een speciale coating om de vezels te binden en te voorkomen dat ze vrijkomen. Dit is een tijdelijke oplossing die geschikt kan zijn als de materialen in goede staat zijn en geen direct gevaar vormen.

  2. Verwijdering: In gevallen waarin asbesthoudende materialen in slechte staat verkeren of moeten worden vervangen, is volledige verwijdering nodig. Gecertificeerde professionals gebruiken speciale apparatuur en methoden om asbest veilig te verwijderen en te verwerken volgens de geldende regelgeving.

Veiligheidsmaatregelen: Klanten moeten begrijpen dat asbestverwijdering een taak is die door goed opgeleide en gecertificeerde professionals moet worden uitgevoerd. Tijdens het verwijderingsproces moeten strikte veiligheidsmaatregelen worden gevolgd om blootstelling aan vezels te minimaliseren. Dit omvat het gebruik van beschermende kleding, luchtfiltersystemen en containment om de verspreiding van vezels te voorkomen.

Professioneel Advies: Als vastgoedmakelaar is het jouw verantwoordelijkheid om klanten te adviseren om altijd samen te werken met professionele asbestdeskundigen en -verwijderaars. Deze experts kunnen een grondige beoordeling uitvoeren, de juiste stappen aanbevelen en de verwijdering volgens de geldende voorschriften uitvoeren. In het kort, begrijpen van positieve asbestattesten, de verschillende soorten asbest, risico's en methoden voor verwijdering is van cruciaal belang voor vastgoedmakelaars. Deze kennis stelt je in staat om klanten volledig en nauwkeurig te informeren, hen te begeleiden bij de juiste stappen en hen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen bij vastgoedtransacties met betrekking tot asbest.


Opzoek naar een samenwerking met een asbestdeskundige ?

Stuur een mailtje naar info@asbesthorizon.be of bel gerust even naar 00324 80 01 28.
53 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page