top of page
Zoeken
  • Foto van schrijvermoussa touzani

Hoe kan je de impact van een positief Asbestattest op de waarde van je woning beperken?


rood vlak met asbest topachtergrond met witte tekst
hoe kan je de impact van een positief asbestattest op de waarde van je woning beperken?

In tijden van economische onzekerheid is het verkopen van een huis allesbehalve een eenvoudige opdracht. De uitdagingen worden nog groter door de verplichte attesten die tegenwoordig onlosmakelijk verbonden zijn met het verkoopproces.


Laat een asbtestattest nu net één van die attesten zijn die mogelijks ook een invloed kunnen hebben op de waarde van de woning die je wilt verkopen. Hoe je daar het best mee kan omgaan? Lees je hieronder.


Eerst en vooral is het essentieel om de klant helder te informeren over de implicaties van het asbestattest en tegelijkertijd geruststelling te bieden.

Een positief asbestattest kan potentiële kopers afschrikken, voornamelijk vanwege de zorgen die het met zich meebrengt. Enerzijds maken kopers zich grote zorgen over de gezondheidsrisico's voor henzelf en hun gezin, anderzijds zijn ze bezorgd over de veiligheid van het verwijderen van asbest en de kostprijs voor het verwijderen van asbest in woningen.


Deze zorgen kunnen leiden tot vraag voor verlaging van de koopprijs en een zwakkere positie van de vastgoedmakelaar.

Jouw taak als vastgoedmakelaar? deze zorgen wegnemen en kopers geruststellen, om zo de impact op de waarde van de woning zo laag mogelijk te houden.


Maar hoe doe je dat nu juist?


1. Volledige Openheid:

Wees volledig transparant over de aanwezigheid van asbest in het huis. Verschaf gedetailleerde informatie over de locaties, types en de hoeveelheid asbest, zoals vermeld in het asbestattest. Laat zien dat je de potentiële kopers volledig op de hoogte wilt stellen. Je kan hier nog verder ingaan door ook de analyse resultaten van het labo mee te delen.

2. Informatie over Gezondheidsrisico's:

Verstrek duidelijke en begrijpelijke informatie over de gezondheidsrisico's van asbest. Leg uit dat asbest gevaarlijk kan zijn bij blootstelling, maar benadruk ook dat de aanwezigheid ervan in een gecontroleerde staat beheerd kan worden zonder risico voor de bewoners.

3. Veilige Verwijdering:

Werk samen met gecertificeerde asbestverwijderaars en leg uit hoe het veilig verwijderen van asbest in zijn werk gaat. Laat zien dat je als makelaar een plan hebt om eventuele problemen aan te pakken, inclusief het inschakelen van professionals voor veilig advies en veilig verwijdering.


4. Kosteninschattingen:

Verschaf duidelijke informatie over de geschatte kosten voor het verwijderen van asbest. Hierdoor kunnen potentiële kopers een realistisch beeld krijgen van de financiële impact en kunnen ze beter geïnformeerde beslissingen nemen.

5. Financiële Compensatie:

Vermijd financiële compensaties door kopers er vooral op te wijzen dat de woning na het verwijderen van de asbest een pak stijgt in waarde. Dus dat het voor hen hoe dan ook een interessante investering is.

6. Expertadvies:

Werk samen met vaste asbestdeskundige die je kan vertrouwen en moedig potentiële kopers aan om daar eventueel advies bij in te winnen. Zo kunnen ze zelf de feitelijke situatie beoordelen en vertrouwen opbouwen in de besluitvorming.


Hoewel een positief asbestattest aanvankelijk uitdagingen kan opleveren, is het belangrijk om te onthouden dat de waarde van je woning niet alleen wordt bepaald door de aanwezigheid van asbest. Een zorgvuldige aanpak, transparante communicatie en het aanbieden van oplossingen kunnen helpen om de impact van een positief asbestattest op de uiteindelijke verkoopprijs te beperken.


Wil jij als vastgoedmakelaar graag samenwerken met Asbesthorizon?

Stuur een mailtje naar info@asbesthorizon.be of bel naar 0484800128.29 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page