top of page
website 1.jpg

SLOOPATTEST NODIG?

In België is een sloopattest vereist bij het slopen van een gebouw. Een sloopattest is een officieel document dat aangeeft dat de sloop van een gebouw voldoet aan bepaalde regelgeving en normen. Het doel van het sloopattest is om ervoor te zorgen dat sloopactiviteiten op een veilige en milieuvriendelijke manier worden uitgevoerd.

SLOOPOPVOLGING

Sinds kort is het verplicht om sloopwerken op te volgen als onderdeel van vergunningsaanvragen na 1 juli 2022.

Dit proces begint met het opstellen van een sloopopvolgingsplan, dat je moet indienen bij de vergunningsaanvraag.

 

Het plan moet worden goedgekeurd door de sloopbeheersorganisatie (Tracimat) voordat de aannemer kan beginnen. Houd er rekening mee dat het tot 30 dagen kan duren om goedkeuring te krijgen, en er wordt een bijdrage gevraagd voor de beoordeling van het dossier.

De aannemer, die is aangesloten bij Tracimat, meldt de deskundige aan op het digitale platform van Tracimat bij aanvang van de werken. Nadat gevaarlijke en storende materialen zijn verwijderd, voert de deskundige een controlebezoek uit en stuurt zijn bevindingen naar Tracimat via het digitale platform. Na voltooiing van de werken levert de aannemer documenten voor de afvoer in, en de deskundige stelt het controleverslag op.

Na goedkeuring kan de aannemer het sloopattest aanvragen bij Tracimat.

sloop 2 .jpg

PROCEDURE 

Opmaak Sloopopvolgingsplan (SOP)

Conformverklaring SOP door Tracimat

Aanmelding van deskundige door aannemer

Uitvoeren van 1 of meerdere controlebezoeken

Aannemer kan zijn verwerkingstoelating aanvragen na goedkeuring

Na de uitvoering van de sloopwerken maakt de aannemer alle attesten over

Opmaak van het controleverslag

Aanvraag sloopattest na goedkeuring controleverslag

aanvraag sloop

SLOOPATTEST NODIG?

Laat je gegevens achter en we bellen of mailen jou binnen de 5 uur terug voor een op maat gemaakte offerte.

Bedankt! we nemen binnen

de 5 uur contact met je op!

bottom of page